SESF i samarbete med Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad och SESF i samarbete för bättre kunskap i en ny sportvärld

Svenska E-sportföreningen och Högskolan i Halmstad har skrivit ett flerårigt samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att främja kunskapsutvecklingen inom e-sport och därigenom skapa bättre förutsättningar för dess utövare.

E-sporten har sedan 1990-talet vuxit från att vara en liten grupp utövare till att idag vara en stor folkrörelse med ett mycket stort antal utövare globalt. Under tiden har intresset från den akademiska världen varit svalt men de senaste åren har det ökat. Nu tar alltså Svenska E-sportföreningen och Högskolan i Halmstad ett stort kliv tillsammans för att öka den akademiska närvaron i e-sporten.

“Vi ser fram mot samarbetet med Högskolan i Halmstad. Vi hoppas att forskningen ska leda till att bekräfta de teorier vi har idag och slå hål på olika myter som finns kring e-sport och spelande. Mest spännande är såklart om forskningen kan ta fram fakta och tankar som vi inte ens vet om idag.” - Magnus Jonsson, Ordförande SESF

Forskare från en mångfald ämnesområden på Högskolan har visat stort intresse för att bedriva studier kring e-sportutövandets olika förutsättningar och konsekvenser. Sådan forskning är angelägen för ett lärosäte som vill bidra till bättre förståelse för nya och växande företeelser i det snabbt föränderliga samhället. Samarbetet med SESF stärker oss i denna ambition.” - Anders Nelson, Vicerektor, Högskolan i Halmstad

Huvudsponsor

Svenska Spel

Officiella Partners

ABFCrown Law