Ny styrelse i SESF

På föreningsstämman valdes SESF:s ordförande och styrelsemedlemmar

Av den sittande styrelsen skulle ordförande väljas och tre ledamöter. Dessutom var det fyllnadsval för en ledamotsplats.

Som ordförande valdes Magnus Jonson för en ny mandatperiod.

Jonas Dahl och Daniel Näsman valdes även de om för nya mandatperioder.

Den sista ledamotsplatsen samt fyllnadsval för en ledamotsplats lämnades vakanta. Styrelsen gavs i uppdrag att fylla dessa vakanta platser.

Styrelsen 2018 ser därmed ut som följande:
Orförande: Magnus Jonsson
Vice ordförande: Jonas Dahl
Sekreterare: Björn Sanders
Kassör: Alexander Ferm
Spelarrepresentant: Madeleine Leander
Ledamot: Fredrik Creutz
Ledamot: Daniel Näsman
Ledamot: <vakant>
Ledamot: <vakant>

Huvudsponsor

Svenska Spel

Officiella Partners

ABFCrown Law