SESF startsida

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma den 27 februari 2020

Härmed kallas alla SESF:s medlemsföreningar att närvara på SESF:s extra föreningsstämma.

Datum: Torsdag 27 februari
Tid: 20:00
Plats: Online (Discord)

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behörighet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av rösträknare
6. Val av justerare
7. Val av revisor för kalenderåret 2019
8. Mötets avslutande

Möteshandlingar finns här.

För frågor: kontakta info@sesf.se

Huvudsponsor

Svenska Spel

Officiella Partners

ESEN eSportsABFCrown Law