Svenska E-sportföreningen

Rapport från föreningsstämma

Söndagen den 26 mars genomfördes Svenska E-sportföreningens föreningsstämma.

Motioner

Tre motioner/propositioner godkändes på stämman. Två av dessa rör medlemsskap. Den första motionen ändrar rösträtten på framtida stämmor till en röst per medlemsförening (tidigare en röst per 10 medlemmar i förening). Den andra motionen gör ändringar i hur en förening blir medlem i SESF. Medlemsansökan måste nu godkännas av årstämma (fullvärdig medlem) eller styrelsemöte (associerad medlem). Motion tre ändrar styrelsens komposition som nu ska innehålla en spelarrepresentant.

Ny styrelse

Stämman valde att utöka styrelsens storlek med två personer. En genom att inkludera en spelarrepresentant i styrelsen och för att behålla ett udda antal medlemmar i styrelsen, öka antalet ledamöter med en.

Madeleine Leander, tidigare världsmästare, valdes av stämman som första spelarrepresentant för SESF i två år. Framöver är planen att spelarrepresentant ska väljas av landslaget, inte stämman eller styrelsen.

Fredrik Creutz, som tidigare har stöttat SESF, bl a genom att driva SESF:s StarCraft II-ranking, valdes som ny styrelseledamot för en period av två år.

Björn Sanders, Alexander Ferm och Jonas Bargling vars styrelseuppdrag avslutades valdes alla om för en ny mandatperiod på två år.

Verksamhetsplan 2017

SESF ska, liksom förra året, arrangera det svenska IeSF-kvalet tillsamans med NärCon i Linköping. Vinnarna i de olika kvalturneringarna bildar då det svenska landslaget. Förra året arrangerades ett träningsläger för detta landslag, planen är att bygga vidare på och förbättra konceptet.

I samband med träningslägret ska ett spelarråd skapas. Rådet ska tillsammans med spelarrepresentanten i styrelsen se till att de aktivas önskemål tas om hand av styrelsen.

För att bygga gräsrotsnivån och skapa en tydlig struktur inom e-sporten ska SESF göra ett försök att skapa ett e-sportlag. Modellen ska bygga på hur en förening fungerar i traditionell idrott.

På stämman 2016 fick styrelsen i uppdrag att utvärdera ett medlemssskap i Riksidrottsförbundet för beslut 2017. Då läget nu ändrats med ett nytt förbund som sökt medlemsskap i RF breddas planen till att verka för att e-sporten finns representerad i RF till 2019.

IeSF World Championships 2017

Nu har värdstaden för IeSF 2017 utannonserats. Turneringen återvänder till Korea, denna gång till hamnstaden Busan. Busan innehar rekordet för antalet besökare under en e-sportmatch. Året var 2004 då uppskattningsvis 120 000 personer befann sig på stranden och följde StrCraft:BroodWar-finalen i Koreanska Proleague.

Turneringen kommer att äga rum i Busan Port Authority Convention Center 8-12 november.

Information om speltitlar kommer inom kort!

Kallelse föreningsstämma 2017

Datum: 26 mars 2017
Tid: 18.00
Plats: Online (skype)
Möteshandlingar: Dessa görs tillgängliga senast 12 mars

För vem gäller kallelsen?

Alla SESF:s medlemmar och medlemsföreningar är kallade till föreningsstämman. Endast föreningar har rösträtt på stämman.
För att medverka på årsmötet skickar du ett mail till info@sesf.se. Se till att använda (eller ange) samma e-postadress som du har registrerad på https://licens.sesf.se.

Vad kommer att behandlas på stämman?

Förslag till dagordning skickas ut tillsammans med övriga möteshandlingar men i korthet ska det beslutas om vad Svenska E-sportföreningen ska arbeta med det kommande året.
Mandatperioden för tre styrelsemedlemmar tar slut vid årsmötet och nya ledamöter ska därmed väljas.
Dessutom ska eventuella motioner hanteras.

Styrelseposter

Alla medlemmar i någon av SESF:s medlemsföreningar kan ställa upp i val till styrelsen. Om du vill ställa upp i val eller om du vill ha mer information om vad det innebär att arbeta i styrelsen: Skicka ett mail till info@sesf.se.

Motioner

Styrelsens motioner skickas ut tillsammans med övriga möteshandlingar. Det går även att skicka in egna motioner till styrelsen som sedan behandlas på stämman. Alla motioner måste skickas till info@sesf.se senast 5 mars.

Möteshandlingar

Samtliga möteshandlingar finns tillgängliga i denna zip-fil.

Tillbaka från Jakarta

Landslaget är nu tillbaka från resan till Indonesien. Äventyret kantades av en hel del hinder som tärde på tålamodet hos både spelare och SESF:s representanter.

Turneringen

Sverige åkte till VM med full landslagstrupp. William ”Firrlo” Sjöblom i HearthStone samt Team DDz i Counter-strike: Global Offensive och Wyvern eSports i League of Legends.

landslag_arlanda

Efter en lång resa där CS-laget fick utstå en lång väntan i Doha anlände alla spelare i Jakarta. Samma kväll inleddes evenemanget med lottning av grupper för alla turneringarna.

Lottningen resulterade i att Sverige i HearthStone delade grupp med spelare från Tunisien, Sydafrika, Costa Rica, Iran, Georgien och Belgien. I CS:GO resulterade lottningen i en grupp med Georgien, Thailand, Schweiz och Sydkorea. LoL-laget fick i sin tur tampas med Schweiz, Kina, Makedonien, Australien och Macau.

landslag_csgo

Dag ett var tyvärr ingen lyckad historia. Arrangörerna hade stora problem med internetuppkopplingen och nätverket vilket ledde till att endast ett fåtal matcher kunde slutföras. LoL-laget låg bra till i matchen mot Macau när nätverket lade ner och matchen fick startas om. Macau vann sedan matchen och LoL-laget gick besvikna hem med en förlust från första dagen.

Efter en hel del nattarbete av arrangörerna med stöd från SESF kunde dag två flyta på bättre. Det blev dock en lång dag med många matcher. I HearthStone lyckades William ta hem gruppsegern med fem vinster och en förlust. Sämre gick det för lagen i CS och LoL som inte lyckades ta sig vidare från sina grupper.

Dag tre handlade om Williams kvartsfinal mot Gasimli Kamran från Azerbajdzjan. Tyvärr tog det stopp här då William förlorade matchen med 3-2. Gasimli Kamran gick vidare till semifinal och tog sedan hem silvret.

Totalt slutade Sverige på en 10:e plats. Totalsegrare blev Sydkorea.

IeSF

Förutom turneringen arrangerades även IeSF:s årsmöte där SESF framför Sveriges röst. På SESF:s årsmöte beslutades att SESF skulle verka för att behålla sin representation i IeSF:s styrelse. Detta lyckades då Magnus Jonsson blev omvald. IeSF:s styrelse blev helt omvald och valdes därmed enligt följande:

  • Ordförande: Byung Hun Jun (Sydkorea)
  • Vice Ordförande: Silviu Stroie (Rumänien)
  • Ledamot: Magnus Jonsson (Sverige)
  • Ledamot: Eddy Lim (Indonesien)
  • Ledamot: Constantine Surkont (Ryssland)
  • Ledamot: Colin Webster (Sydafrika)

Dessutom valdes Italien, Macau och Nepal in som nya fullvärdiga medlemmar i IeSF.

Svensk e-sport får en förbundsjurist

Svenska e-sportföreningen, SESF, presenterar stolt sin nya förbundsjurist Emil Winkler från Wåhlin advokatbyrå.

SESF kan nu erbjuda alla sina medlemmar juridisk rådgivning. Vi tar ännu ett steg för att höja e-sportens status och våra medlemmars trygghet! Vi välkomnar Emil in i SESF som vår förbundsjurist” säger Magnus Jonsson, ordförande för SESF tillika ledamot i IeSF förbundsstyrelse.emil_winkler

 

E-sport är en av de grenar inom digital underhållning som växer fortast just nu. Som affärsområde är e-sporten dock till stor del fortfarande obeträdd mark och det saknas enhetliga regelverk och regleringar inom branschen. Många utövare är unga och saknar ofta erfarenhet av att exempelvis sluta internationella avtal eller jobba med multinationella sponsorer. Vi kommer också att få se nya affärsmodeller, nya avtal och nya samarbeten växa fram över tiden. Det kommer finnas ett stort behov av att skapa nya legala innovationer för att möta denna nya komplexa verklighet och kunna tillhandahålla effektiva verktyg för att hantera den nya e-sportekonomin.

 

Wåhlin kommer bistå SESF med juridisk kompetens inom alla de komplicerade juridiska frågor som en förening inom e-sport kan tänkas behöva hantera. Wåhlin kommer också att erbjuda de enskilda medlemmarna möjlighet till juridisk rådgivning i form av en medlemsservice. Wåhlin kommer med andra ord utgöra en stödjande funktion för såväl föreningens styrande organ som dess enskilda medlemmar vilket gör att vi kommer att kunna arbeta brett med de frågeställningar som rör branschen och göra skillnad på alla nivåer.

 

”En förutsättning för att våra svenska e-sport utövare ska kunna utöva sin sport på en internationell marknad är att de kan få kvalificerad juridisk rådgivning gällande alla de frågeställningar som aktualiseras i den omfattande industri som e-sport numera är. Vi stödjer svensk e-sport för att kunna skapa trygga och bra affärer för våra utövare och skapa förutsättningar för en god framtid inom svensk e-sport” säger Emil Winkler, SESF förbundsjurist